top of page
anna-kaisa ruonala mitäs nyt oy simulaatio-ohjaaja

Anna-Kaisa Ruonala

Hallituksen puheenjohtaja

Olen viidennen vuoden lääketieteen kandidaatti, jolla ei ole peukalo keskellä kämmentä. Olen innokas oppimaan uutta ja soveltamaan jo opittua käytännön työhön. Rakastan ahaa-elämyksiä!

Koulutus

2025

Helsingin yliopisto

Lääketieteen lisensiaatti

2012

Oulun yliopisto

Tuotantotalouden diplomi-insinööri

2007

Kuopion yliopisto

Farmaseutti

2022

Arcada

EuSim-simulaatio-ohjaajan -peruskurssi

06-07/2023

Hyvinkään sairaala

Lääkärin sijainen

Toimin sisätautiosastolla lääkärin sijaisena. Työskentelin sekä yleissisätauti- että infektio-osastolla. Vastasin potilaideni lääkehoidosta, tutkimuksista ja suunnittelin kotiutumisvaiheessa jatkohoidon.

06/2023 ->

Mitäs Nyt Oy

Yrittäjä

Olen perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja fressiä ja rentoa simulaatiokoulutusta tarjoavassa edelläkävijäyrityksessä.

Vuosien 2021-2023 aikana

Useissa yksiköissä

Amanuenssi

Olen ollut amanuenssina sisätautien osastolla, neurologian osastolla, terveyskeskuksessa sekä toistuvien psykoosien osastolla.

08/2021 - 03/2024

Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Taitopaja

Simulaatio-ohjaaja

Toimin kouluttajana perustamassani simulaatioyksikössä lääketieteellisessä tiedekunnassa. Kehitin aktiivisesti simulaatiotoimintaa ja olin mukana laajentamassa yksikön toimintaa yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa.

05/2012 - 11/2018

Datawell Oy, FCG

Projektipäällikkö, palvelupäällikkö, analyytikko

Johdin terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteja vastuullani olevien ohjelmistotuotteiden osalta. Toimin palvelupäällikkönä vastaten asiakkaan jatkuvien palveluiden sujuvuudesta ja yhteistyöstä eri toimijoiden välillä.

Työkokemus

bottom of page