top of page

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Mitäs Nyt Oy

Y‑tunnus: 3368939-3

Osoite: Kutomotie 10 B 20

Postinumero: 00380

Postitoimipaikka: Helsinki

Puhelinnumero:  043 2000 575

Sähköpostiosoite: info@mitasnyt.com

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Anna-Kaisa Ruonala

Yritys: Mitäs Nyt Oy

Y‑tunnus: 3368939-3

Osoite: Kutomotie 10 B 20

Postinumero: 00380

Postitoimipaikka: Helsinki

Puhelinnumero: 043 2000 575

Sähköpostiosoite: info@mitasnyt.com

 

3. Rekisterin nimi

Mitäs Nyt Oy:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa käyttötarkoituksissa

 • Mitäs Nyt Oy:n palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen

 • Markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi

 • Lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai Mitäs Nyt Oy:n lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuviin velvoitteiden takia.

 

6. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi

 • Puhelinnumero

 • Sähköposti

 • Osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta)

 • Yritys tai organisaatio

 • Y‑tunnus

 • Laskutusosoite

 • Yhteyshenkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero

 • Ostotapahtumat, ilmoittautumiset ja muut asiointitiedot

 • Tieto markkinointiluvista

 • Ostotapahtumien kannalta välttämättömät tiedot

 

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi, kirjanpito- tai muun pakottavan lakisäädännön tai viranomaismääräysten täyttämiseksi.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään asiakkaaseen liittyviä tietoja:

 • Koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä

 • Palveluiden käytön yhteydessä

 • Asiakaspalvelun yhteydessä

 • Suoraan asiakkaalta

 • Julkisista rekistereistä ja tietolähteistä

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta tai siirretä Mitäs Nyt Oy:n tai Mitäs Nyt Oy:n palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta. 

Osa Mitäs Nyt Oy:n käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

10. Rekisterin suojaus

Mitäs Nyt Oy:n henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

11. Tarkastusoikeus

Asiakkailla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Mitäs Nyt Oy:n asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset asiakkaan perustiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

12. Evästeet

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet. Evästeiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä sivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on käyttäjän päätelaitteen IP-osoite ja mahdollinen sarjanumero. Evästeet myös mahdollistavat esimerkiksi ostoskorin käyttämisen ja sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta uudelleen.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai virusten levittämiseen.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja rekisteriselosteemme huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.

 

12.1 Evästeiden käyttö

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on mahdollistaa palveluiden tuottaminen ja analysoida sekä kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi voimme hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme mainonnan tehoa. Voimme kerätä esimerkiksi tietoa markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tultu sivuillemme. 

 

12.2 Kolmansien osapuolien evästeet

Joidenkin kolmansien osapuolten evästeiden käyttäminen sivustollamme perustuu käyttäjän nimenomaiseen suostumukseen. Käyttäjä hyväksyy kolmansien osapuolten evästeiden käytön erillisessä ponnahdusikkunassa olevaa painiketta klikkaamalla saapuessaan sivustollemme ensimmäisen kerran.

Sivustojamme voi käyttää myös ilman evästeitä koskevan suostumuksen antamista. Mikäli et ole antanut suostumustasi evästeiden käyttöön, sivustollamme käytetään ainoastaan sellaisia evästeitä, jotka ovat välttämättömiä esimerkiksi sivuston teknisen toiminnan mahdollistamiseksi tai tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

13. Lisätietoa

Mitäs Nyt Oy pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutoksista voidaan ilmoittaa tai olla ilmoittamatta asiakkaalle.

Mitäs Nyt Oy tarjoaa fressiä ja rentoa simulaatiokoulutusta
bottom of page