top of page

Miksi juuri simulaatiokoulutus?

01 Simulaatiokoulutus parantaa oppimista

Simulaatiokoulutus on tehokas harjoitusmenetelmä, joka lisää osallistujatyytyväisyyttä, parantaa tiedollista ja taidollista osaamista, muuttaa käyttäytymistä ja tuottaa hyötyä potilaalle.

Lähde

02 Simulaatiokoulutus jatkuvan oppimisen tukena

Toistuva, systemaattinen ja tavoitteellinen simulaatiokoulutus mahdollistaa erilaisten toimintaa haittaavien tekijöiden tehokkaan tunnistamisen ja käsittelyn harjoitusten aikana.

Lähde

Anna-Kaisa Ruonala, miksi juuri simulaatiokoulutus?

03 simulaatiokoulutus parantaa Potilasturvallisuutta

Vuonna 2022 HUS:ssa raportoitiin 22 955 HaiPro-ilmoitusta. Vajaa 3 % HaiPro-ilmoituksista johtaa kirjalliseen suositukseen toiminnan kehittämiseksi vastaavanlaisen haittatapahtuman ennaltaehkäisemiseksi.

Simulaatiokoulutus voi paljastaa piileviä, toimintaa haittaavia tekijöitä.

Lähde 1

Lähde 2

Lähde 3

Salli Salenius, simulaatiokoulutuksessa voidaan harjoitella ei-teknisiä taitoja

04 simulaatiokoulutuksella voidaan harjoitella tiimityötä ja ei-teknisiä taitoja

Työpaikalla tapahtuva simulaatiokoulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kohdata vaativia ja harvinaisia tilanteita. Simulaatiokoulutus mahdollistaa esimerkiksi vuorovaikutustaitojen sekä viestinnän ja johtamisen harjoittelun samassa yhteydessä.

Lähde

bottom of page